TIGed

Switch headers Switch to TIGweb.org

Are you an TIG Member?
Click here to switch to TIGweb.org

HomeHomeExpress YourselfPanoramaChông chênh
Panorama
a TakingITGlobal online publication
Search(Advanced Search)

Panorama Home
Issue Archive
Current Issue
Next Issue
Featured Writer
TIG Magazine
Writings
Opinion
Interview
Short Story
Poetry
Experiences
My Content
Edit
Submit
Guidelines
Chông chênh Printable Version PRINTABLE VERSION
by Pinkie, Vietnam Jan 30, 2006
Child & Youth Rights   Poetry

  

Có một người
Không thuộc về ai
Không thuộc về nơi nào
Đứng nhìn cuộc đời lạ lẫm
Cư xử vụng về và ngớ ngẩn
Mơ màng về đúng – sai
Được - mất
Bản chất và ảo ảnh
Mỏng mảnh
Lặng yên
Như một vạt nắng tự nhiên
Trượt qua kẽ tay, rơi xuống đất.
Nắng vỡ tan rồi nhập lại
Người vỡ tan rồi tái sinh
Ý nghĩ vỡ tan rồi hiện hình
Hôm-nay chưa vỡ ...
Liệu ngày-mai còn đến trước bình minh?

 1     


Tags

You must be logged in to add tags.

Writer Profile
Pinkie


"If you can dream - and not make dreams your master
If you can think - and not make thoughts your aim"

* If - Rudyard Kipling *

Comments
You must be a TakingITGlobal member to post a comment. Sign up for free or login.