TIGed

Switch headers Switch to TIGweb.org

Are you an TIG Member?
Click here to switch to TIGweb.org


Home Home Browse Resources Toolkits & Publications Opri]i munca copiilor Aprarea drepturilor copilului prin educa]ie, art [i mass media, Supporting children's rights through education, the arts, and the media (SCREAM): Education Pack (Romanian version)
Details Toolkit/Publication:
Opri]i munca copiilor Aprarea drepturilor copilului prin educa]ie, art [i mass media, Supporting children's rights through education, the arts, and the media (SCREAM): Education Pack (Romanian version)

DetailsDetails
Type
Toolkit

Author
International Labour Organisation

Posted
March 31, 2008

Categories
Media
Human Rights
Education

Tags

You must be logged in to add tags.
aboutAbout
Romanian version. The SCREAM programme offers a unique opportunity to engage a wide range of community actors and organizations in the promotion of social justice and universally recognized human and labour rights.

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Scream/index.htm

Munca copiilor este o form de exploatare a celor mai vulnerabili membri ai societ]ii
– copiii. Se [tie c exist în lume peste 246 de milioane de copii sub vârsta de 18 ani
care muncesc. Aproape trei sferturi dintre ace[tia – aproape 180 de milioane –
muncesc în condi]ii periculoase, care le pun via]a în pericol. Mul]i sunt priva]i de
educa]ie [i sunt expu[i unor abuzuri fizice, sexuale [i afective. Unii dintre ei ajung s
dobândeasc handicapuri fizice sau chiar s moar înainte de a deveni adul]i ca o
consecin] direct a muncii lor. Al]ii rmân cu grave traume afective pentru toat via]a.
Pentru mul]i, munca copiilor este un fenomen invizibil, fie pentru c ace[tia au
ocupa]ii ascunse, cum ar fi muncile în gospodrie [i prostitu]ia, fie pentru c societatea
este mult prea dispus s închid ochii. Prin mrirea vizibilit]ii copiilor care muncesc,
societatea se va putea dezbra de atitudinea indiferent pe care o are fa] de situa]ia
dificil a acestor copii.
Prin intermediul Programului Interna]ional pentru Eliminarea Muncii Copiilor (IPEC),
Organiza]ia Interna]ional a Muncii (OIM) este vârful de lance al luptei duse pe plan
interna]ional pentru eliminarea muncii copiilor. Deoarece cauzele muncii copiilor sunt
complexe [i multiple, problema trebuie s fie atacat pe mai multe fronturi, prin
ratificarea [i aplicarea conven]iilor interna]ionale, derularea unor programe practice pe
teren [i mobilizarea factorilor esen]iali din cadrul societ]ii.
Tinerii, în mod deosebit, au un rol important de jucat în promovarea con[tientizrii
problemelor privind justi]ia social [i exercitarea unei influen]e asupra comunit]ilor în
sensul promovrii schimbrilor sociale. De[i copiii, adolescen]ii [i tinerii reprezint o
parte important a popula]iei lumii, ace[tia nu prea au un cuvânt de spus despre modul
în care este condus lumea. Pân când ating vârsta adult, îi modelm într-o asemenea
msur dup propriul nostru mod de a gândi, vedea [i face lucrurile, încât ajung s
piard definitiv propria perspectiv pre]ioas. Ajutându-i pe tineri s se afirme,
responsabilizându-i [i recunoscând valoarea contribu]iei lor, sperm s putem valorifica
bogata lor creativitate [i angajamentul pe care îl pot pune în serviciul campaniei pentru
eliminarea muncii copiilor.
Prin urmare, IPEC a lansat o nou ini]iativ în domeniul educa]iei [i mobilizrii
sociale, “SCREAM Opri]i munca copiilor”, pentru a veni în ajutorul educatorilor din toat
lumea în promovarea în]elegerii [i con[tientizrii problematicii muncii copiilor în rândul
tinerilor [i al comunit]ilor în general. SCREAM (]ipt) este acronimul denumirii
proiectului în limba englez, Supporting Children’s Rights through Education, the Arts
and the Media (Aprarea Drepturilor Copilului prin Educa]ie, Art [i Mass Media),
reflectând în acela[i timp suferin]a tcut a copiilor care muncesc [i necesitatea de a li
se face auzit vocea. Prin metode didactice creative [i inovatoare, programul SCREAM
vizeaz informarea tinerilor despre lumea în care triesc [i nedrept]ile din ea, punând
accent pe munca copiilor, astfel încât ei s poat vorbi la rândul lor în numele copiilor
care muncesc din lumea întreag. Programul pune pe umerii tinerilor aceast
rspundere [i îi ajut s formuleze reac]iile corespunztoare.
SCREAM se inspir în mare msur din artele vizuale, literatur [i teatru. Teatrul este
un instrument foarte puternic în ceea ce-i prive[te pe tineri. Teatrul vorbe[te un limbaj
universal care trece peste toate barierele geografice [i culturale [i care a fost utilizat
de-a lungul istoriei ca vehicul al criticii sociale. Prin urmare, programul promoveaz
teatrul ca mijloc cu ajutorul cruia tinerii î[i pot explora sentimentele, le pot exprima
[i î[i pot transmite mesajul întregii comunit]i. Pentru a în]elege cu adevrat calvarul
cotidian prin care trec copiii care muncesc, oamenii trebuie s fie mi[ca]i în adâncul
fiin]ei lor. Cu ajutorul [i îndrumarea corespunztoare, tinerii pot dobândi deprinderile [i
încrederea necesar pentru a crea [i monta propria lor pies de teatru, ]inând seama
de propriul lor mediu cultural [i social [i folosind propria limb sau propriul dialect.

Mul]i dintre partenerii no[tri împrt[esc deja cu noi speran]a c programul SCREAM
va ajunge s fie utilizat pe scar larg în întreaga lume.
În numele lor [i al milioanelor de copii care continu s fie exploata]i prin munc,
recomandm programul SCREAM tuturor statelor membre, autorit]ilor [colare,
organiza]iilor cadrelor didactice, organiza]iilor patronale [i sindicale, ONG-urilor [i
organiza]iilor comunitare, educatorilor [i profesorilor, precum [i tuturor organiza]iilor [i
persoanelor care au ocazia de a interac]iona cu tineri în orice context educativ. Pe
msur ce va fi utilizat, programul se va îmbunt]i [i se va consolida tot mai mult.
Prin urmare, haide]i s-l utilizm!

View toolkit
Organization
This resource was created by:

SCREAM - Stop Child Labour ! Supporting Children's Rights through Education, the Arts and the Media (trabajo infantil, le travail des enfants)

SCREAM is a project of IPEC, a department of the International Labour Organisation (ILO). The purpose of the ILO is to promote social justice and internationally recognised human and labour rights. IPEC aims to work towards the progressive elimination of child labour by strengthening national...